Vraag onze whitepapers aan Onze oplossingen (5)
1 / 5 Totaaloplossing voor varkensstallen

Automatisering en management

Iedere agrarisch ondernemer wil graag de volledige controle over alle processen in zijn of haar stallen: Op maat en geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. De dieren staan centraal en dienen onder de best mogelijke groei- en leefomstandigheden gehouden te worden.

Oplossing downloaden
2 / 5 Wanneer een enkel emissiepunt noodzaak wordt

Centrale afzuiging

Het centraal meten van de luchtkwaliteit zegt iets over de algemene toestand in de stal en kan reden zijn om te kiezen voor centrale afzuiging. Een luchtwasser is altijd in combinatie met centrale afzuiging. Feit is dat we wereldwijd een trend waarnemen van varkensstallen met directe afzuiging naar stallen met een centrale afzuiging.

Oplossing downloaden
3 / 5 Overdrukventilatie met luchtfiltering

Optimal Bio Security Ventilation

Het PRRS of Abortusblauw is een frequent voorkomende virusziekte bij varkens. Wil een varkenshouder PRRS-vrij produceren, dan vergt dat discipline. 90% van de infecties wordt van varken op varken overgedragen. Voor fokkerij- en KI-organisaties is het belangrijk om dit virus en andere ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Overdrukventilatie in combinatie met luchtfiltering en een goede interne bio-veiligheid bieden uitkomst.

Oplossing downloaden
4 / 5 Voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten

Big data

Het boerenbedrijf kent veel leveranciers. De veehouder heeft echter geen idee of de kwaliteit van aangevoerde producten en middelen de beste keuze is voor zijn bedrijf. Laat staan wat er op andere bedrijven gebeurt. Door deze grote mate van onzekerheid worden veel beslissingen nog altijd genomen op basis van ervaringen uit het verleden, intuïtie en onderbuikgevoel. Tijdens een controlegang door het bedrijf constateert een veehouder welke dieren groeiachterstand hebben of ziek zijn. Op basis daarvan grijpt hij in. Gevoelsmatig en met de cijfers van zijn eigen bedrijf weet hij of zijn dieren een goede ronde gedraaid hebben. Wat hij niet weet is hoe zijn bedrijf het ten opzichte van andere bedrijven op dat moment doet.

Oplossing downloaden
5 / 5 Voor de nieuwste diervriendelijke stalconcepten met vrije uitloop

Gelijkdrukventilatie

Wereldwijd neemt de vraag naar een duurzame varkenshouderij toe. Het dierenwelzijn staat voorop.

Gedreven door de mening van de consument en de vraag van de markt verandert de wijze waarop varkens worden gehuisvest en gehouden.

Samen met een overvloed aan wetten heeft dit geleid tot innovatieve huisvestingssystemen.

Duurzame systemen die vragen om een nieuw, goed werkend ventilatieconcept: het gelijkdrukventilatieconcept.

Oplossing downloaden
Armand