Vraag onze whitepapers aan Onze oplossingen (2)
1 / 2 Natuurlijk geventileerde rundveestallen met gordijnregeling en recirculatieventilatoren

Natuurlijke ventilatie

In rundveestallen worden ammoniak, koolstofdioxide en vocht geproduceerd. De gassen kunnen schadelijk zijn voor dier, mens en milieu. Een vochtige stal is een broedplaats voor allerlei ziektekiemen. Mastitis, hittestress, klauwaandoeningen en overlast van vliegen, het zijn allemaal problemen die kunnen ontstaan als gevolg van een niet optimaal geregeld stalklimaat. Het belangrijkste doel van ventilatie is het creëren en behouden van een goede luchtkwaliteit in de stal. 

Oplossing downloaden
2 / 2 Voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten

Big data

Het boerenbedrijf kent veel leveranciers. De veehouder heeft echter geen idee of de kwaliteit van aangevoerde producten en middelen de beste keuze is voor zijn bedrijf. Laat staan wat er op andere bedrijven gebeurt. Door deze grote mate van onzekerheid worden veel beslissingen nog altijd genomen op basis van ervaringen uit het verleden, intuïtie en onderbuikgevoel. Tijdens een controlegang door het bedrijf constateert een veehouder welke dieren groeiachterstand hebben of ziek zijn. Op basis daarvan grijpt hij in. Gevoelsmatig en met de cijfers van zijn eigen bedrijf weet hij of zijn dieren een goede ronde gedraaid hebben. Wat hij niet weet is hoe zijn bedrijf het ten opzichte van andere bedrijven op dat moment doet.

Oplossing downloaden
Armand