Vraag onze whitepapers aan Onze oplossingen (2)
1 / 2 Natuurlijke ventilatie

Natuurlijk geventileerde rundveestallen met gordijnregeling en recirculatieventilatoren
Een vochtige stal is een broedplaats voor allerlei ziektekiemen. Mastitis, hittestress, klauwaandoeningen en overlast van vliegen, het zijn allemaal problemen die kunnen ontstaan als gevolg van een niet optimaal geregeld stalklimaat. Het belangrijkste doel van ventilatie is het creëren en behouden van een goede luchtkwaliteit in de stal. 

Oplossing downloaden
2 / 2 Big data

Voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten
Het boerenbedrijf kent veel leveranciers. De veehouder heeft echter geen idee of de kwaliteit van aangevoerde producten en middelen de beste keuze is voor zijn bedrijf. Laat staan wat er op andere bedrijven gebeurt. Big data kan hier het verschil maken. 

Oplossing downloaden
Sarah