Vraag onze whitepapers aan Onze oplossingen (9)
1 / 9 Totaaloplossing voor pluimveestallen

Automatisering en management

Iedere agrarisch ondernemer wil graag de volledige controle over alle processen in zijn of haar stallen: op maat en geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. De dieren staan centraal en dienen onder de best mogelijke groei- en leefomstandigheden gehouden te worden.

Oplossing downloaden
2 / 9 Beproefd ventilatieconcept voor vrijwel alle klimaatzones ter wereld

Combi-ventilatie

Extreme temperatuurverschillen vormen de grootste uitdaging voor klimaatregeling. Zowel hitte (stress) en kou (tocht) leiden tot uitval bij de dieren. Combi-ventilatie is een beproefd ventilatieconcept dat geschikt is voor vrijwel alle klimaatzones ter wereld.

Oplossing downloaden
3 / 9 Met lage luchtsnelheden veel frisse lucht binnenhalen

Dwarsventilatie

Een snelle en effectieve luchtverversing. Met lage luchtsnelheden veel verse buitenlucht binnenhalen voor een optimale luchtkwaliteit en met minimale temperatuurverschillen in de stal. Dwarsventilatie is een ventilatieprincipe dat dit mogelijk maakt, mits de stal niet te breed is en er geen 'obstakels' (bijvoorbeeld kooien of legnesten) in de stal aanwezig zijn.

Oplossing downloaden
4 / 9 Ventilatieconcept voor scharrelstallen en vrije-uitloopstallen

Gelijkdrukventilatie

In een toenemend aantal landen zien we steeds meer vrije-uitloopstallen. De ervaring van leghennenhouders en het advies van klimaatspecialisten heeft ons geleerd in vrije-uitloopstallen te kiezen voor een gelijkdrukventilatiesysteem. Dit concept is gebaseerd op een gelijke druk binnen en buiten de stal.

Oplossing downloaden
5 / 9 Ventilatie op basis van temperatuurverschil (natuurlijke schoorsteeneffect)

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is het meest eenvoudige ventilatieconcept. Het is ventilatie op basis van temperatuurverschil en het natuurlijke schoorsteeneffect in de stal. Warme lucht stijgt op en verdwijnt via een opening in de nok van de stal. Via een regelmechanisme kan de hoeveelheid af te voeren lucht gestuurd worden. In tegenstelling tot mechanische ventilatie worden geen afzuigventilatoren gebruikt.

Oplossing downloaden
6 / 9 Klimaatoplossing voor stallen in gebieden met een sterk wisselend buitenklimaat

AeroX-concept

Conditioneren (koelen of verwarmen) van lucht maakt het stalklimaat minder afhankelijk van de buitenomstandigheden. De AeroX lucht-water-warmtewisselaar bevindt zich op hoogte van de luchtinlaat aan de buitenkant van de stal. Door dit kunststof slangenpakket wordt verse buitenlucht de stal in getrokken. Het water dat door deze slangen stroomt heeft de temperatuur van het grondwater aangenomen.

Oplossing downloaden
7 / 9 Meest voorkomend type huisvesting bij vleeskuikens

Traditionele grondstal

Bij traditionele grondhuisvesting bevindt het koppel vleeskuikens zich in een grote ruimte op de grond. De grondstal kenmerkt zich vaak door luchtinlaatventielen in beide zijgevels Traditionele grondhuisvesting is wereldwijd het meest voorkomende systeem waarin vleeskuikens gehouden worden. Deze zogenaamde grondstal kun je zien als de basisstal ofwel de uitgangssituatie voor alle andere type stallen.

Oplossing downloaden
8 / 9 Inzicht in en controle over voer- en waterverbruik, diergewicht en prestaties

SmartFeed voerconcept

Inzicht en controle over het voerverbruik van uw dieren. De voederconversie van uw dieren verbeteren. Inzicht in eventuele afwijkingen in voerverbruik. Gegevens die iets zeggen over de gezondheid van uw dieren. De juiste hoeveelheid voer op het juiste tijdstip bij de dieren in de stal. Een dagelijks inzicht in het voerverbruik, het waterverbruik, de voerkosten en het diergewicht geven u een duidelijk beeld over de prestaties en het welzijn van uw dieren.

Oplossing downloaden
9 / 9 Voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten

Big data

Het boerenbedrijf kent veel leveranciers. De veehouder heeft echter geen idee of de kwaliteit van aangevoerde producten en middelen de beste keuze is voor zijn bedrijf. Laat staan wat er op andere bedrijven gebeurt. Door deze grote mate van onzekerheid worden veel beslissingen nog altijd genomen op basis van ervaringen uit het verleden, intuïtie en onderbuikgevoel. Tijdens een controlegang door het bedrijf constateert een veehouder welke dieren groeiachterstand hebben of ziek zijn. Op basis daarvan grijpt hij in. Gevoelsmatig en met de cijfers van zijn eigen bedrijf weet hij of zijn dieren een goede ronde gedraaid hebben. Wat hij niet weet is hoe zijn bedrijf het ten opzichte van andere bedrijven op dat moment doet.

Oplossing downloaden
Armand