Vraag onze whitepapers aan Onze oplossingen (9)
1 / 9 Automatisering en management

Totaaloplossing voor pluimveestallen
Iedere agrarisch ondernemer wil graag de volledige controle over alle processen in zijn of haar stallen: op maat en geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. De dieren staan centraal en dienen onder de best mogelijke groei- en leefomstandigheden gehouden te worden.

Oplossing downloaden
2 / 9 Combi-ventilatie

Beproefd ventilatieconcept voor vrijwel alle klimaatzones ter wereld
Extreme temperatuurverschillen vormen de grootste uitdaging voor klimaatregeling. Zowel hitte (stress) en kou (tocht) leiden tot uitval bij de dieren. Combi-ventilatie is een beproefd ventilatieconcept dat geschikt is voor vrijwel alle klimaatzones ter wereld.

Oplossing downloaden
3 / 9 Dwarsventilatie

Met lage luchtsnelheden veel frisse lucht binnenhalen 
Een snelle en effectieve luchtverversing. Met lage luchtsnelheden veel verse buitenlucht binnenhalen voor een optimale luchtkwaliteit en met minimale temperatuurverschillen in de stal. Dwarsventilatie is een ventilatieprincipe dat dit mogelijk maakt.

Oplossing downloaden
4 / 9 Gelijkdrukventilatie

Ventilatieconcept voor scharrelstallen en vrije-uitloopstallen 
In een toenemend aantal landen zien we steeds meer vrije-uitloopstallen. De ervaring van leghennenhouders en het advies van klimaatspecialisten heeft ons geleerd in vrije-uitloopstallen te kiezen voor een gelijkdrukventilatiesysteem. 

Oplossing downloaden
5 / 9 Natuurlijke ventilatie

Ventilatie op basis van temperatuurverschil 
Natuurlijke ventilatie is het meest eenvoudige ventilatieconcept. Het is ventilatie op basis van temperatuurverschil en het natuurlijke schoorsteeneffect in de stal. Warme lucht stijgt op en verdwijnt via een opening in de nok van de stal. Via een regelmechanisme kan de hoeveelheid af te voeren lucht gestuurd worden. 

Oplossing downloaden
6 / 9 AeroX-concept

Klimaatoplossing voor stallen in gebieden met een sterk wisselend buitenklimaat
De AeroX lucht-water-warmtewisselaar bevindt zich op hoogte van de luchtinlaat aan de buitenkant van de stal. Door dit kunststof slangenpakket wordt verse buitenlucht de stal in getrokken. Het water dat door deze slangen stroomt heeft de temperatuur van het grondwater aangenomen.

Oplossing downloaden
7 / 9 Traditionele grondstal

Meest voorkomend type huisvesting bij vleeskuikens 
Bij traditionele grondhuisvesting bevindt het koppel vleeskuikens zich in een grote ruimte op de grond. De grondstal kenmerkt zich vaak door luchtinlaatventielen in beide zijgevels Traditionele grondhuisvesting is wereldwijd het meest voorkomende systeem waarin vleeskuikens gehouden worden. 

Oplossing downloaden
8 / 9 SmartFeed voerconcept

Inzicht in en controle over voer- en waterverbruik, diergewicht en prestaties 
De juiste hoeveelheid voer op het juiste tijdstip bij de dieren in de stal. Een dagelijks inzicht in het voerverbruik, het waterverbruik, de voerkosten en het diergewicht geven u een duidelijk beeld over de prestaties en het welzijn van uw dieren.

Oplossing downloaden
9 / 9 Big data

Voor het creëren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten
Het boerenbedrijf kent veel leveranciers. De veehouder heeft echter geen idee of de kwaliteit van aangevoerde producten en middelen de beste keuze is voor zijn bedrijf. Laat staan wat er op andere bedrijven gebeurt. Big data kan hier het verschil maken. 

Oplossing downloaden
Roelvdlinde